Bàng Thắng Tuấn – CEO nhà cái M8win

Xin chào! Tôi là Bàng Thắng Tuấn, hiện là CEO, tác giả và quản trị viên của M8win. Dưới đây là một số thông tin của tôi.

Thông tin liên hệ

Tên: Bàng Thắng Tuấn

Sinh Ngày: 12/08/1991

Person: https://m8win.news/ceo-bang-thang-tuan/

Website: https://m8win.news

Phone: +84963430550

Email: [email protected]

Địa chỉ: Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.